Vikingeskibsmuseet i Roskilde har stået for 1991 nybygning soesaetnbygningen af Helge Ask, kopien af det lille langskib Skuldelev 5.

Helge Ask blev søsat 2. august 1991 og for at bemande og sejle skibet kræves en besætning på op til 30 mand.

For at løse denne opgave er der dannet et bådelaug :  Helgelauget.

 

Helgelauget er i princippet en privat forening, som har en overenskomst med museet om skibet. Lauget låner skibet og skal til gengæld sørge for den løbende vedligeholdelse og stille besætning til rådighed for museets videnskabelige arbejde m.v.
Lauget har for tiden ca. 60 medlemmer. Efter en opstarts- og lære-periode, som blev ledet af museets medarbejdere, står lauget nu selv for træning og uddannelse af gaster og skippere, idet skipper-posten dog forudsætter Yachtskipper III (Y3) bevis.

Museets bådeværft tager sig af større reparationsarbejder, f.eks. udskiftning af bord, spanter m.v., medens lauget sørger for almindelig klargøring, så som afrensning, maling og tjære arbejde samt søsætning og optagning. Skibet er hjemmehørende i museets egen havn, så museet får dermed et arbejdende og levende supplement til den mere traditionelle museums udstilling.

Ud over vedligeholdelsen omfatter aktiviteterne almindeligvis en ugentlig sejlads dag, 2-3 ugers sommertogt og en medvirken ved en række arrangementer som f.eks. testsejladser, vikingemarkedet, filmoptagelser etc. Se for en nærmere beskrivelse.

Blandt de mere spektakulære arrangementer kan nævnes deltagelse i en stor dansk udstilling om vikinger i Paris i 1993, hvor Helge blev roet rundt på Seinen af laugsmedlemmer, samt indvielsen af museumshavnen i Roskilde i 1998.

Laugskråen er vedtægterne for foreningen Helge Lauget. Som medlem af lauget deltager man efter bedste evne og sammen med en stor gruppe meget engagerede, men også meget forskellige mennesker, aktivt i såvel vedligeholdelse som sejlads. Skibets status som museumsskib, og de særlige sejladsegenskaber som skibet har, giver  mulighed for at opleve både natur og mennesker på en helt anden måde end man ellers er vant til.

Når man ankommer til en havn i en åben træbåd, bliver man mødt med af en overstrømmende gæstfrihed og hjælpsomhed. Skibets ringe dybgang og lydløse rugbrødsmotor gør det også muligt at liste sig ind på mangen en øde strandbred.

Da museet står for materialer til vedligeholdelsen af skibet inklusiv maling, tovværk osv. er det meget billigt at være medlem af Helge Lauget. Deltagelse i sommertogtet, op tre ugers aktiv sommerferien, koster ikke andet end kostpengene, og så får man lov til at være med til det hele: roning, sejlsætning og trimning, navigation, lastning og losning af proviant, telte og kogegrej, rejsning af lejr, madlavning osv.

I dag er der efterhånden samlet en del praktisk erfaring bl.a. i bådelaugene. Og netop uddannelsen af nye sejlere er et af Helgelaugets vigtigste målsætninger. For at blive befaren gast skal man kunne bestride alle poster ombord (bortset fra skipper rollen forstås). Det betyder at man kommer rundt på skibet og lærer tingene til bunds. Selv om Helge Ask kun er et lille vikingeskib, kræver det alligevel en stor besætning og frem for alt godt samarbejde, at sejle det. På de ugentlige træningssejladser har man chancen for at lære det hele at kende på Roskilde fjord.

Helge Ask stiller naturligvis også op når BBC, DR, TV2 eller hvem det nu er, skal lave et indslag eller en større produktion som f.eks. Normannerne kommer, Skib over Land osv.

Lauget leverer efter evne besætning til Vikingeskibsmuseets sejladser, i 2003 havde vi over 10 turistsejladser og flere hold arkæologer fra alverdens lande med på fjorden. Lauget stiller med en skipper og mindst 6 befarne gaster, og vi kan så have op til 20 "gæster" med. Gæsterne deltager selv aktivt i sejladserne og ror bl.a. skibet ud og ind af havnen, haler sejlet op osv.