Manøvrer med sejlet - vending

HelgeAsk0913Ved sejlads hvor Helge sejler i modvind - og derfor må krydse sig frem så tæt til vinden som muligt skal der foretages vendemanøvre med sejlet. Det er en proces, som tager lidt længere tid end på moderne både - og en række håndteringsdetaljer skal gennemføres korrekt og på rette tid og med alle gasters praktiske indlevelse og opmærksomhed i handlingen.

Det skal siges i denne sammenhæng, at pga. skibets konstruktion - som jo er uden en moderne dyb køl - ER det faktisk et tidspunkt, hvor skibet ville kunne vælte - I hård vind vel at mærke, - hvis manøvren ikke udføres korrekt.

Så der skal være styr på korrekt håndtering og meldingerne. Det er vigtigt at der øves i manøvrerne hele tiden - vejr, vind og vand er aldrig det samme som sidst - praktisk erfaring på vandet er den allerbedste læremester.

En vending foretages, når skibet skal skifte vinklen i forhold til "vindens øje" - I praksis er skibets kurs, når der krydses mod vinden, som en zigzag linie hen over den kurslinie lige imod vindøjet - som man kunne foretage med en motorbåd - men ikke med et sejlskib. Vi skal derfor hele tiden for hvert "ben" skifte skibets kurs fra at sejle på styrbord halse (der hvor halsen er sat i styrbord) til bagbord halse (der hvor halsen er sat i bagbord) - og omvendt.

Når vi vender - passerer skibets stævn (Helge-dragen) gennem vindøjet dvs. at vinden passerer foran skibet.

Hvis man ser processen lidt "for oven" - ligner det nærmest en 3-punktsvending med en bil.....

Manøvren er illustreret af Søren Vadstrup, der bl.a. var skrog-stævnsmed / byggeleder på Helge i 1991 (se også HER)

Herunder en billedserie af en vending som lauget gennemfører og træner hele tiden. Her fra bagbord halse til styrbord halse

(billedserien er fra 2000 og optaget af Troels Nielsen)

Besætning varskoes af rorgænger, at der vendes - Skibet sejles op i vindøjet, hvilket kan presse skibet lidt og skabe krængning.

Skibet møder vindøjet og forreste del af sejlet foran masten begynder at bakke når øjet er passeret, hvorimod bageste del bag masten bliver slæk. Halstovet og skødet er dermed også helt slække (denne side af skibet er nu på vej fra at være læ side før vendinge til efter vendingen at være den ny luv side).

Stramningen på forreste del justeres med buglinen. Halsen er stadig fast. Skibet stopper og begynder at sejle lidt baglæns.

En gast hånd-fører den bagerste slappe del af sejlet - dvs. barmen/halshjørnet ... frem - Rorgænger styrer kontra.

På kommandoen vi går rundt slippes forreste del af sejlet ved at slippe halsen og buglinen slippes. Halsmanden melder halsen fri (halstorvet ud af enden af betiassen -) Halstovet skal kunne løbe frit ud igennem hullet i oplængeren - vi kalder det at give smætte) Forgaster vender beitiassen (="beidåsen") - brasgasten styrer råen rundt. Skødegast i ny læside følger med.

Ny hals sættes fast (halstovet igennem enden af beitiassen) og halsmand melder halsen fast

- så kan der justeres følsomt hjem i skødet, som nu er det nederste agterste hjørne af sejlet, som tidligere sad fast forude. Skibet justerer sig efterhånden som skødet hales til og rorgænger har fundet ny kurs tættest til vinden - Buglinen strammes hjem. Vi er på nye halse.