Om vinteren er Helge Ask stillet op på græsplænen foran Vikingeskibsmuseet.

Klargøringen og søsætningen af Helge Ask finder som regel sted i april måned, efter at der er brugt et par weekender på forårsklargøringen. Efter at skibet er klargjort på land, dvs. tjæret og olieret mm. og efter at bundproppen er efterset, trækkes det i vandet. Herefter bliver skibet rigget op, forsynet med sin ballast af ca. 700 kg. kampesten, og er derefter klar til den forestående sæson.

De ugentlige sejladser finder først på året sted om lørdagen fra kl. 10.00. Senere på året, når der er lyst om aftenen, sejles der torsdag aften kl. 18.00, og når lyset ikke rækker til det længere sejles lørdag formiddag igen indtil Helge Ask tages op for vinteren. Det er her vore gaster uddannes og trænes i sejlads.

De ugentlige sejladser strækker sig over 2-3 uger, og er årets ubetingede højdepunkt for dem der deltager i det. For en længere beskrivelse af hvordan sommertogter plejer at foregå kan du læse under menuen sommertogtet.

Andre ture foretages efter behov, og som regel når vi at tage en eller flere weekendture, hvor vi medbringer telte og overnatter et eller andet sted i Roskilde Fjord.

Optagningen om efteråret starter med at skibet tømmes for alt indhold, inklusive mast og anden rigning. Herefter trækkes det på land, rengøres udvendigt og indvendigt, og tjæres og olieres efter behov, og overdækkes med pressenning for vinteren.

Vinteren bruges ikke kun til at sidde og fortælle løgnehistorier om togterne, Der bliver også tid til foredrag, og små kurser f.eks. i tovværksarbejde og navigation.Vinter aktiviteter kan f. eks. bestå i vedligeholdelse af Helgelaugets udstyr, produktion af nye årer til erstatning for dem der er gået til i sæsonens løb, kursusaktiviteter såsom Yachtskipper uddannelse, foredrag og så videre.