HelgeAsk Skjoldungen 6874Lauget har igennem årene stædigt holdt fast ved at kunne manøvrere og sejle skibet optimalt. Det kræver at man rimelig konstant øver sig.

Den gode praktiske viden er også absolut nødvendig, når skibet lejes ud med befarent mandskab til brug for museets gæsteture.

Øvesejladser foregår i det meste af sæsonen torsdage aftener med start kl. 18. - og så sejles der ofte indtil det sådan ca. bliver mørkt. Til tider må skibet så gå i havn i mørke - men DET er ikke nyt for Helge-besætningen. Når vi nærmer os den mørke tid på året - det er ca. medio september, så går vi over til at sejle træningssejladser om lørdagen - startende kl. 10.

De mange timer med skibet på vandet giver også et formidabelt sammenhold i lauget - og det er på disse ture, at rutinen øges væsentligt.

Det hænder, at der ikke møder nok Helge-gaster op på en torsdag aften. Så må de fremmødte ty til plan B. Den går ud på, at vi låner et af de mindre skibe, som vi så tager på vandet i.

På billedet til højre har vi lånt et af museets nyeste rekonstruktioner - Skjoldungen - Den har uldsejl - og det arbejder noget anderledes end vort eget hørsejl. Men en super sejler og et dejligt skib også.