Det siges (ganske rigtigt), at det er på sommertogtet, at man virkelig kan lære at sejle Helge, og at det er her, alle de store oplevelser findes. Folk der har været med på tidligere sommertogter snakker om natsejladser, lange roture, blæsevejr, solopgange, sæler og "kan du huske den gang i Køge bugt" osv.

HelgeAsk4925Sommertogtet plejer at vare 3 uger, men det er de færreste, der er med i alle 3, og der foregår en løbende udskiftning af besætningen i løbet af togtet. Da det aldrig på forhånd er muligt at sige, hvor Helge vil være en given dato, er det nødvendigt med en kontakt til Helge inden man tager hjemmefra, hvis man skal støde til undervejs.

Det er også på sommertogtet at man lærer hinanden indbyrdes at kende, og at det kammeratskab opstår, som kendetegner Helgelauget, også til de sædvanlige træningssejladser.

Sommertogtet starter som regel en lørdag. Vi mødes sædvanligvis kl. 10.00 og starter med at pakke skibet. Nogle kører i byen efter proviant til de første dage, mens andre går i gang med at finde ting frem fra vores hylde i bådlaugsskuret og begynder at stuve Helge. Et par år er det lykkedes os allerede at være klar til afgang omkring kl. 14.00.

Stykket op gennem fjorden giver sig selv på alle togter. Hvor turen så ellers går hen, kan være forskelligt fra år til år. Nogle gange har der været nogen vi skulle møde, et arrangement vi skulle deltage i eller lign. Andre gange har vi bare sejlet derhen, hvor vi fik lyst til.

Vi har som regel et bestemt tidspunkt hver dag, hvor skippers mobiltelefon vil være åben. Desuden ringer vi hver dag hjem til museet og fortæller, hvor vi er, og hvor vi agter os hen.
 

På sommertogt medbringer vi en række sikkerhedsudstyr, som vi ikke har med til de daglige træningssejladser. Det inkluderer bl.a. en skibskiste med søkort, GPS, VHF-radio, kikkert, førstehjælps-udstyr, mm.. og desuden en vandtæt tønde med nødraketter. Herudover er der rednings-flåder til alle samt nogle lanterner til brug ved natsejlads.

HelgeAsk3939Der er kun plads til at 3-4 kan sove ombord på Helge, og der er ofte rift om disse pladser, så lauget har også en masse forskelligt lejrudstyr, som fortrinsvis benyttes på sommertogtet. Først og fremmest har vi 2 store telte. De er store nok til at hele besætningen kan sove i dem, men da der som oftest er flere, der har egne små telte med, og der er nogen der sover ombord på Helge, så bruger vi kun det ene af de store telte til at sove i. Det andet benyttes så som køkken og opholdsrum, hvis vejret er dårligt.

Ud over teltene, så har lauget alt, hvad der har med forplejningen at gøre. Vi benytter nogle kraftige petroleumskøkkener og har desuden gryder, køkkengrej (grydeskeer, knive, kartoffelskrællere, mm.), kaffemaskiner, termokander, grillrist samt tallerkener og bestik til alle. Lauget har også forskellige kasser og tønder til at stuve provianten i.

Det vil sige at den enkelte kun skal medbringe sin personlige udrustning. Den bør bestå af sovepose, liggeunderlag, regntøj, gummistøvler, varmt tøj (selv en sommernat kan det være koldt på søen, og de lange uldne underbukser fra skituren kan sagtens komme til anvendelse igen), skiftetøj med shorts og T-shirts, solbriller, solcreme og øvrige ting til den personlige hygiejne. Det hele skal pakkes vandtæt. Mange af os benytter forskellige slags helt vandtætte pakposer, som kan købes i mange sportsforretninger. Et godt alternativ er at have en stor sort affaldspose inden i en køjesæk. På den måde beskytter køjesækken posen mod at blive revet i stykker.

Undervejs på togtet er vi stort set fælles om alt. Der er kun en post, nemlig skipperens, der er bestemt hjemme fra.  Ofte er der skiftende personer undervejs, der påtager sig jobbet som hovmester. Hovmesterens job består mest i, at have styr på provianten og vide, hvad der er stuvet hvor. Det er ikke nødvendigvis ham/hende der laver maden. Som regel prøver vi at have proviant med ombord til et par dage, så der skal jævnligt købes ind. De sidste mange år har vi kunnet klare os med 50,- kr. pr. næse pr. dag. Desuden giver laugets kasse et tilskud til hver uge på togtet. Dette tilskud plejer vi at bruge på en særlig aften, hvor menuen så kan være lidt ud over det sædvanlige. Vi forsøger også altid at have et par kasser øl og vand med ombord. De betales særskilt og kører uden om hovmesterens regnskab. Som det fremgår oven over, så skal vi i land for at overnatte.

Vi kan godt fortsætte sejladsen om natten, hvis vejret er til det, men den søvn, man kan redde sig under en sådan sejlads, foregår i det tøj man går og står i.

Vi lægger ofte ind i en havn, hvor det ikke altid er lige nemt at finde en plads til et skib som Helge. Hvis vejret er rigtigt godt, kan vi også finde på bare at løbe op på en strand. På grund af Helges ringe dybdegang kan vi tit løbe helt op på stranden, så vi kan komme næsten tørskoede i land. Så lægger vi Helge for svaj længere ude for natten med kun nogle få ombord som ankervagt.