Kajning af råsejlet og sejlet sættes eller tages ned

Kajningen af sejlet er en proces, som der arbejdes med forat bringe råen fra / til aktiv position foran masten, så vi kan bruge sejlet til at sejle med - til / fra hvilestilling i en position liggende på langs i skibet, på sine galger.

Galgerne er der 3 styk af. De er nærmest T-formede støtter, som placeres i et hul i dækket. Galgerne står typisk med råen og det opbundne sejl liggende på, når vi ligger i havn.

sommertogt14 LarsR 2014 141Sætte sejlet - med kajning

Når vi skal sætte sejl ligger råen på langs i skibet - galgerne er taget ned.

På kommando hales råen med sejlet ca. halvt op på masten ved hjælp af faldet (draget) mens råen stadig peger langs skibet.

Så kommanderes kajning! - Ved den kommando stoppes træk i draget / faldet - og en - måske to alt efter vejret - kajegaster tager fat i rå-nokken og tvinger den agterste ende af råen fremad helt ude ved vanterne (for at rånokken i den forreste ende kan passere forstaget) til en så lodret stilling, at den kan føres frem foran vanterne og dermed foran vanter og mast, hvor den slippes - så den selv drejer sig i vandret position og sejlet nu kommer til at hænge rigtigt.

Så skulle alt tovværk gerne være frit-løbende. Nu kan råen bevæge sig af sig selv i vandret stilling foran masten og står tværs skibet.

Der kan derefter fortsættes med at hale i faldet (draget) indtil råen er i top.

 

Kajning JensHusbyNedtagning - med kajning

Kajningen sker på samme måde som ovenfor blot i modsat rækkefølge:

Råen med sejlet sænkes til ca. midt på masten, imens den valgte kaje-gast tager godt fat i brasen  i luv side (vindsiden) og haler nedad indtil han kan få rånokken indenom det forreste vant. Så føres råen langs vanterne bagud og sænkningen af råen med sejl kan fortsætte indtil råen ligger på tofterne. (billede Jens Husby)

Når råen ligger på tofterne langs skibet kan vi ro.

Når vi ligger i havn, sættes de tre galger - og råen hæves op at ligge på dem.