Selvom Helge Ask "kun" er bygget til sejlads i indre danske farvande kan skib og besætning sagtens møde udfordringer på et tre ugers sommertogt, når turen f.eks. går rundt om Sjælland (1993) eller Fyn (1997 og 2000) eller ind i Limfjorden eller ind i den svenske skærgård eller måske følge kysten helt ned til de nordtyske kyster. Hedeby / Heitabu i bunden af Schlien var jo gammel handelsstad for denne del af verdenen.HelgeAsk Skjoldungen 6895

Sejlads med skibet foregår så originalt som muligt, det vil sige, kun for årer og sejl. Vi benytter dog moderne navigations og sikkerhedsudstyr (personhensyn men også af hensyn til forsikringen).

Sejladsmæssigt er et langskib som en forstørret jolle, Den reagerer hurtigt på vindpust og navnlig i frisk vejr kræver den meget opmærksomhed, der skal bøffes og måske også slækkes ud på skøderne når det blæser.

Til gengæld kan det gå stærkt, på læns skal de moderne sejlbåde ofte have spileren op for at følge med.

Krydsegenskaberne med råsejl er noget mere beskedne. Afdriften er ganske betydelig og vendingerne tager tid, så der kan vi ikke hamle op mod de moderne kølbåde.

Men langskibet har flere strenge at spille på.

Sejlads direksommertogt14 LarsR 2014 418te mod vinden med 3-5 knob! Ja, det det kan vi - og det kræver blot at mandskabet fatter årene og giver den en skalle.

Med 0,6m dybgang har vi mange muligheder i danske farvande. F.eks. er det faktisk muligt at stikke ind over Sjællands rev bag ryggen af et par lystfiskere i vaders.

Eller lægge masten og ro under Frederikssundbroen, medens de andre ligge og venter på broåbning - eller sejle gennem Bøgestrømmen - uden for sejlervejen..

Men det skal prøves - vi glæder os til at byde nye og frisk folk om bord.