Helge manualens redaktion:

Troels E. Nielsen (forfatter)

Halfdan Rohde (oplæg)

Poul Heiede (oplæg)

Foto:

Troels E. Nielsen

 

HVORDAN HELGE ASK SEJLES

Hvad enhver befaren bør kunne.

Indledning

”Lauget er dannet omkring Vikingeskibsmuseets kopi ”Helge Ask” med det formål at støtte forskning og formidling af den historiske, kulturelle, maritime arv, samt udbredelse af kendskabet til sejlads med råsejl og til godt sømandskab.”

Sådan står der i Helges lavsskråer! Det er altså i vores formålsparagraf nedfældet, at vi skal udbrede kendskabet til ”sejlads med råsejl.” Og hvordan gør vi så det, kunne man spørge? I det følgende vil det begrebet blive behandlet lidt nærmere.

Formålet med denne lille manual er altså at give et indtryk af hvordan det lille krigsskib (eller langskib) , Helge Ask sejles. Der gives en introduktion til det sprog og de udtryk, meldinger og komman­doer der benyttes ombord. Desuden beskrives de gængse manøvre. Også skibets daglige rygt og pleje omtales.

Sejlads mæssigt adskiller langskibe sig meget fra handelsskibe og moderne kølbåde, medens der er nogen lighedspunkter med jolle sejlads og mange paralleller til færøbådene.

Når manualen er læst, så husk at sejlads skal læres på søen.