Udtryk ombord, som enhver befaren bør kende.

HelgeAsk 200914 7190

Placeringer og retningsreferencer på skibet refererer altid relateret til skibets generelle sejlretning.

Når man står i Helge med ansigtet mod forstavnen, har man til højre: styrbord side (hvor styreåren sidder) og til venstre: bagbord side.

Bagved én er agter eller agterude, og foran én er for eller forude. Skibets forreste del kaldes for halsen, fordi man her arbejder med at sætte sejlets hals.

Bag masten kaldes området for midtskibet, og der hvor man arbejder med skøder, braser og styreåren kaldes agterskibet.

Bordplankerne danner skibets sider og bund og spanterne også kaldet bundstokke er skibets ribben. Biterne er de tværbjælker i dæksniveau, som dørken også ligger på. Dem vi sidder på kaldes bjælkerne eller tofterne. De vinklede stykker i bite-højde og i bjælkehøjde kaldes knæ. Under bjælkerne sidder de tynde "pinde", som kaldes sneller.

Er Helge under sejl, bruges yderligere et antal sejladsudtryk.

Vindsiden, hvor vinden kommer fra, kaldes luv side eller luvart, til luvart.

Siden, hvor vinden blæser hen, kaldes læ, i læen, til læ.

Vil man kaste noget overbord, f.eks. vandet når man øser (tømmer Helge for vand), bør man gøre det til læ - for at det ikke skal blive blæst lige tilbage i hovedet på een!

Et antal udtryk bruges om behandling af sejlet:

Sejles med vinden ind fra styrbord, er sejlets hals sat i styrbord man sejler på styr­bord halse.

Med vinden ind fra bagbord - med halsen sat i bagbord, sejles på bagbord halse.

Styrer man fartøjet, så forstavnen drejer bort / væk fra vinden, siger man at skibet falder af og styres forstavnen i mod vinden - dvs. at skibet stævner tættere direkte imod vinden, siges at skibet skærer op, luffer op, luver op, even­tuelt spidser op.

Når man sejler så tæt til vinden, som det er muligt uden at det forreste sidelig af sejlet begynder at blafre, så sejler man bidevind (udtales med hårdt d) Det kan man gøre enten på styrbord eller bagbord halse.

Lader man Helge falde af, således at man ikke sejler helt tæt til vinden, men alligevel ikke har vinden ind fra siden, sejles foran for tværs.

Sejler man med vinden ind fra siden, siges at man sejler halvvind.

Kommer vinden skråt agterfra eller bagfra, sejler man agten for tværs.

Har man vinden lige agter fra, sejles læns eller slør.